Grupa Lode to jeden z największych prywatnych producentów materiałów budowlanych w Europie Środkowej i Wschodniej, zatrudniający obecnie ponad 700 osób we wszystkich zakładach produkcyjnych.

W skład Grupy Lode wchodzi sześć znaczących w sektorze budowlanym firm produkcyjnych:

 • Lode SIA
 • GZCB Sp. z o.o.
 • Cerpol-Kozłowice Sp. z o.o.
 • Patoka Industries Ltd Sp. z o.o.
 • TeknoAmerBlok Sp. z o.o.
 • PCO „Żarów” Sp. z o.o.

 

MARKI PRODUKTOWE

W skład portfolio Grupy Lode wchodzi 8 znanych oraz cenionych na europejskim i światowym rynku marek produktowych:

 • Lode Premium;
 • Lode;
 • Keraterm Premium;
 • LHL Klinkier;
 • Patoka;
 • Cerpol;
 • TAB;
 • PCO „Żarów”.

 

OFERTA PRODUKTOWA

Działalność Grupy koncentruje się na czterech głównych obszarach produkcji:

 • Wyroby klinkierowe (Lode, Patoka);
 • Pustaki ceramiczne (Keraterm, Cerpol, LHL Klinkier);
 • Elewacyjne i konstrukcyjne produkty z betonu (TAB);
 • Materiały ogniotrwałe (PCO „Żarów”).

 

Produkcja realizowana jest w 8 profesjonalnych zakładach produkcyjnych, zlokalizowanych na terenie Polski i Łotwy, z centralą w Warszawie:

 • Liepa, Ciasna (wyroby klinkierowe);
 • Ane, Kozłowice, Gozdnica (pustaki ceramiczne);
 • Nasielsk, Sierakowice (wyroby betonowe);
 • Żarów (materiały ogniotrwałe).

 
 

Informacja dla udziałowców LODE Sp. z o.o.

Zarząd LODE Sp.z o.o. ogłasza plan połączenia zawarty pomiędzy Spółką LODE Sp. z o.o. z siedzibą w Sierakowicach jako Spółką przejmującą a Cerpol- Kozłowice S.A z siedzibą w Kozłowicach jako Spółką przejmowaną. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Cerpol- Kozłowice S.A z siedzibą w Kozłowicach na spółkę LODE Sp. z o.o.

Plan połączenia będzie dostępny pod niniejszym adresem od dnia 11 lipca 2018r. nieprzerwanie do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia LODE Sp. z o.o, na którym będzie podejmowana uchwała w przedmiocie wyrażenia zgody na udostępniany plan połączenia.

Informacja niniejsza jest wypełnieniem obowiązku ogłoszenia planu połączenia określonego w art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych.

 

Zarząd LODE Sp. z o.o.:

 Paweł Radzięciak- Prezes Zarządu

 Rafał Jaciubek – Członek Zarządu

 Sierakowice, dnia 10 lipca 2018r.

Pobierz plik – Plan połączenia

 

 

 

PRZYKŁADY REALIZACJI